duminică, 17 noiembrie 2013

Don't spoil it!

Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. 
Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina.  
Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 
Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele;  
Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 
Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?  
Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. 
Şi a zis către ucenicii Săi: De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca.  
Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
(Ev. Luca 12: 15 - 23)

2 comentarii: