duminică, 1 decembrie 2013

Nimic mai presus


Unul dintre ei, învăţător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat: 
Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege?  
El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. 
Aceasta este marea şi întâia poruncă.  
Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.  
Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus,
Zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David.  
Zis-a lor: Cum deci David, în duh, Îl numeşte pe El Domn? - zicând: 
"Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".  
Deci dacă David Îl numeşte pe El domn, cum este fiu al lui? 
Şi nimeni nu putea să-I răspundă cuvânt şi nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe.  
( Ev. Matei 22: 35 - 46)

2 comentarii: